MASKINREGISTERET

Maskinregisteret er et elektronisk register der opplysninger om anleggsmaskiner og utstyr samles på ett sted. Det åpnes gradvis for alle type maskiner. På mange måter kan systemet sammenlignes med kjøretøyregisteret til Statens vegvesen. 

I registeret lagres tekniske opplysninger om maskinen, informasjon om juridisk eier og maskinbruker, samsvarserklæring, sakkyndig kontroll osv. Med et slikt register kan opplysninger deles og samordnes mellom aktørene, forenkle arbeidet for alle parter og være med på å forebygge arbeidsmiljø-kriminalitet.
Bak Maskinregisteret står en samlet bransje med EBA, MEF og MGF i spissen.

AdobeStock_130132451@0,25x


KOM I GANG MED MASKINREGISTERET

1. Gå til reginn.no og velg «Ny bruker» 
2. Velg hvilke roller du skal ha
3. Du får tilsendt påloggingsinformasjon


Når du er inne i Maskinregisteret kan du som maskinbruker se hvilke maskiner som er registrert på deg. Du kan registrere egne maskiner og se sakkyndige kontroller. 
Det utvikles løsninger for service/vedlikehold og daglig kontroll som enkelt vil kunne registreres med en App.

Maskinbruker/entreprenør får en unik oversikt over alle sine maskiner på
reginn.no. Det er også mulig å kostnadsfritt koble egne administrasjonssystemer mot registeret.HVA KOSTER DET

Registreringsgebyret finansierer all utvikling og drift av Maskinregisteret
 
Det koster kr 1000,- + mva pr maskin å registrere maskinen og dette varer så lenge maskinen er i samme eierskap. Ved salg av maskinen vil ny juridisk eier betale et nytt registreringsgebyr.

Når man kjøper en ny eller brukt maskin fra forhandler vil maskinen automatisk bli registrert og juridisk eier belastes registreringsgebyret.

Det er ingen andre kostnader knyttet til bruk av systemet. Dette gjelder for alle aktørene i bransjen.SAMSVARSERKLÆRING

Samsvarserklæringene samlet på ett sted, for alltid

Man trenger ikke lenger lete etter samsvarserklæringen når man trenger den. Den kan registreres i systemet og vil aldri bli borte igjen.

Det koster mye tid og penger for både maskinbruker og forhandler når man skal finne frem en mistet samsvarserklæring.

Ved kjøp av ny maskin kan forhandler legge inn samsvarserklæring på både hovedmaskin og tilleggsutstyr.
ELEKTRONISK SAKKYNDIG KONTROLL

Det gir store fordeler både for maskinbruker og kontrollør å bruke Maskinregisteret for elektronisk sakkyndig kontroll

Sakkyndig kontrollør fra maskinleverandøren vil registrere alle maskiner som ikke allerede er registrert fra forhandler eller maskinbruker. 
Hvis ikke maskinen er registrert fra før, vil det det komme en faktura på kr. 1000,- + mva pr maskin fra Sentralregisteret. Dette er en engangskostnad.
 
Når maskinen er registrert kommer alle sakkyndige kontroller til maskinbruker på e-post og maskinbruker finner alle tidligere kontroller på
reginn.no.

Man trenger ikke lenger dokumentasjon på papir i maskinen og det er heller ikke nødvendig med et kontrolloblat. Alt lagres elektronisk og kan leses ut gjennom QR-koden.

Maskinbruker kan også administrere alle sine maskiner på
reginn.no

Kontroll2


KJENNEMERKET

Kjennemerket åpner for elektronisk tilgang på maskininformasjon

Dette merket sitter både utenpå og inne i maskinen. Merket inneholder maskinens registreringsnummer og en tilhørende QR-kode. 

Hvem som helst kan scanne QR-koden som sitter på maskinen og få opp grunnopplysninger om maskinen. 

Sakkyndig kontrollør scanner denne koden for å gjennomføre kontrollen og maskinfører vil kunne gjennomføre daglig kontroll.

Merket er laget for å festes på alle underlag, i alle temperaturer og tåle tøff behandling.


DEM001 iphone-x_MREG_SCAN


ET REGISTER FORANKRET I BRANSJEN

Et felles maskinregister har vært et ønske fra myndigheter og bransjen i lang tid

Registeret er et tiltak for en seriøs bransje og for å samle alle grunnopplysninger på ett sted. 

EBA, MEF og MGF nedsatte en styringsgruppe som valgte Stiftelsen Sentralregisteret til å utvikle og drifte ordningen. 

Entreprenører, sakkyndige virksomheter og andre virksomheter med egne IT-systemer kan kostnadsfritt knytte seg mot Maskinregisteret.
ET SENTRALT REGISTER FOR ALLE

Leverandører av anleggsmaskiner registrerer alle nye og brukte maskiner  
Maskinregisteret er et system som skal oppfylle ønsker og krav til mange aktører i bransjen. Først og fremst maskinbruker, entreprenør og juridisk eier. 
I tillegg kommer maskinfører, sakkyndig kontrollør, produsentenes representant, forhandlere, forsikrings- og finansselskap, offentlige- og private byggherrer, regionale verneombud, samt myndigheter som Politi, Toll og Arbeidstilsynet. 

Oppdragsgivere
Flere oppdragsgivere er i ferd med å stille krav om registrering av alle maskiner i deres prosjekter. 
Bruk av Maskinregisteret forenkler hverdagen for både oppdragsgiver og maskinbruker. All dokumentasjon er elektronisk lagret og samsvarserklæring, utslipp og sakkyndig kontroll oppdateres og kan deles automatisk. En samlet leverandørbransje stiller seg bak registeret. Her er noen av leverandørene som er med på ordningen:

Beck Maskin 
Rosendahl Maskin
Pon Equipment
Hesselberg Maskin
NASTA
Volvo Maskin
Liebherr-Norge
Hymax 
Bulder 
Anlegg og Miljøservice
Wacker Neuson
ABS-Maskin
Multimaskin

Flere andre leverandører av anleggsmaskiner er på veg inn. I tillegg er andre bransjer i ferd med å knytte seg til ordningen.Stiftelsen Sentralregisteret er en uavhengig organisasjon initiert av Direktoratet for Arbeidstilsynet i 1989 for å lage kompetansebevis. Vi utsteder 50.000 sertifiserte- og dokumenterte kompetansebevis i året og har over en million personer i registeret. Fordi vi er en stiftelse går alle midler til drift og utvikling.
Bransjen valgte Sentralregisteret til å utvikle og drifte Maskinregisteret. 
Reginn.no inneholder både Kompetanseregisteret og Maskinregisteret. 

Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no