Dokumentert sikkerhetsopplæring

Dok_fremside_raster_150

Dette kompetansebeviset gjelder dokumentert sikkerhetsopplæring.
Beviset utstedes etter at sikkerhetsopplæring i henhold til i henhold til §§ 10-2 i "Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav", er gjennomført og- dokumentert.


Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no