Sertifisert sikkerhetsopplæring

Sert_fremside

Dette kompetansebeviset tilfredsstiller alle krav i henhold til § 8-2 i "Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område".
Beviset utstedes etter at sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til §§ 10-2 og 10-3 i
"Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav", er gjennomført og dokumentert.


Klasseinndeling - Sertifisert sikkerhetsopplæring


Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no