Roar Sømoen
Roar er daglig leder.
Mobil: +(47) 900 61 166
E-post:
roar(a)sfs.no


Thea Schjerven
Thea er avdelingsleder og prosjektleder for Reginn, jobber i produksjon og med Maskinregisteret.
Mobil: +(47) 94 35 40 02
E-post
: thea(a)sfs.no


Unni Ida Håkonsmoen
Unni Ida tar seg av alle oppgaver innenfor regnskap og økonomi.
Mobil: +(47) 94 81 65 11
E-post:
unni.ida(a)sfs.no


Liv Moen
Liv jobber med produksjon av kompetansebevis.
Mobil: +(47) 94 81 62 88
E-post:
liv(a)sfs.no


Grethe Sormbråten
Grethe jobber med produksjon av kompetansebevis og regnskap.
Mobil: +(47) 94 81 65 72
E-post:
grethe(a)sfs.no


Trond Vidar Solheim
Trond er vår programmerer.
Mobil: +(47) 94 82 27 95
E-post
: trond(a)sfs.no


Thomas Brenna
Thomas jobber i produksjon og som programmerer.
Mobil: +(47) 94 81 43 71
E-post
: thomas(a)sfs.no


Liv Monica Glorvigen
Liv Monica jobber med produksjon av kompetansebevis.
Mobil: +(47) 91 14 69 59
E-post
: liv.monica(a)sfs.no


Herman Wenstad
Herman jobber med produksjon av kompetansebevis.
Mobil: +(47) 94 81 62 88
E-post
: herman(a)sfs.no
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no