Arbeidstilsynets regelverk

Arbeidstilsynet innførte nye arbeidsmiljøforskrifter 1. januar 2013.
Det er små endringer i forskriftsteksten, men antall forskrifter er redusert fra 47 til 6.
Les mer om disse endringene i linken under.Regelverk

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no