Nyttige lenker

Her har vi samlet en del nyttige lenker til de organisasjonene/virksomhetene som vi vet mange etterspør.


NOORSI: http://www.noorsi.no

Arbeidstilsynet: http://www.arbeidstilsynet.no/index.html

ASAS Sertifisering AS: http://www.asas-sertifisering.no

Materiellportalen: http://www.materiellportalen.no

MA-System Utbildning AB: http://www.masystemutbildning.se

Angerman AS: http://www.angerman.no

SGS - Samarbeidsgruppen for Sertifiseringsorganer: http://www.sert555.no

Informasjon fra regjeringen og departementene: http://www.regjeringen.no

Personløfterforeningen: http://www.plfnorge.no

Regelhjelp: http://www.regelhjelp.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: http://www.dsb.no

Petroleumstilsynet: http://www.ptil.no

Lifting & Safety International AS: http://www.lsi-bok.no

Oljedirektoratet: http://www.npd.no

Sjøfartsdirektoratet: http://www.sjofartsdir.no

Lovdata: http://www.lovdata.no

Landsorganisasjonen i Norge: http://www.lo.no

Næringslivets Hovedorganisasjon: http://www.nho.no

Statens Vegvesen: http://www.vegvesen.no

Kranutleiernes Landsforening: http://www.mobilkraner.no

Samarbeid for Sikkerhet: http://www.samarbeidforsikkerhet.no

Norsk Industri: http://www.norskindustri.no

Standard Norge: http://www.standard.no

Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no