Fagforum for sertifiseringsordningen for farlig arbeidsutstyr

Arbeidstilsynets fagforum for sertifisering av farlig arbeidstyr er et rådgivende kontaktorgan for Arbeidstilsynet mot brukerne av sertifiseringsordningen. Virksomheter som driver sertifisert sikkerhetsopplæring eller sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr skal være sertifisert (godkjent) av en privat bedrift som Arbeidstilsynet har utpekt som sertifiseringsorgan.

Les mer Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr

Les mer Innspillsrunder om sertifiseringsordningen

Les mer Om sertifiseringsordningen
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no