Akkreditering satt på vent

Sentralregisteret har valgt å sette sin akkreditering på vent for å kunne tilpasse seg nye og skjerpede krav i den standard vi er akkreditert etter. Det samme har sertifiseringsorganene ASAS og Norsk Sertifisering gjort.
Dette betyr at vi ikke kommer til å utstede kompetansebevis etter akkreditert ordning ut 2015. Dette har ingen betydning for gyldigheten av bevisene.


I henhold til personellsertifiseringsstandarden (NS-ES ISO/IEC 17024) vi er akkreditert etter, er Sentralregisteret ansvarlig for teoretisk og praktisk eksaminering av kandidaten. Frem til nå har Norsk Akkreditering ansett dette kravet som oppfylt hvis opplæringsvirksomheten var sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan.
Hele prosessen ble da sett som en sammenhengende akkreditert verdikjede.

Etter nye krav i standarden, samt innskjerpet tolkning av denne, er det nå slik at Sentralregisteret må ta større ansvar for selve eksamineringen av kandidatene.
Hvordan dette kan løses i praksis er under utredning og vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Frem til nye systemer som oppfyller kravene er på plass, vil vi utstede kompetansebevis utenfor akkreditert ordning. Disse bevisene har samme gyldighet som de akkrediterte.

For de som ønsker å være en del av et akkreditert kvalitetssystem etter 01.01.2016 betyr det derfor nye og endrede vilkår.

Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no