Bruk av personnummer

I de nye registreringsskjemaene er det nå lagt inn felt for personnummer.
Våre databaser inneholder nå nærmere 750 000 personer og vi har behov for å identifisere og skille fra hverandre personene i systemet på en bedre måte.
Derfor innfører vi nå bruk av personnummer som er den eneste måten å få en god og entydig identifisering av personene.
Personnummeret brukes kun internt i våre systemer og kommer ikke frem på kompetansebeviset. Bruk av personnummer er avklart med Datatilsynet.
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no