Nyheter fra SGS

Her vil du finne de siste nyhetene fra SGS.
Les mer

SGS står for Samarbeids Gruppen for Sertifiseringsorganer. Deltakelse i gruppen er eksklusiv for sertifiseringsorganer som er utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet i hht. forskriftens §§ 51 og 59 - og Samordningsrådets tilleggskriterier for de samme paragrafer.
Se forskrift om bruk av arbeidsutstyr med de nyeste endringer:
ihttp://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=78012

Gjeldende opplæringsplaner
Her finner du alle gjeldende opplæringsplaner for sertifisert opplæringsvirksomhet i hht. §§ 47 og 49 i forskriften om bruk av arbeidsutstyr.
Les mer
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no