2013

New guidelines for converting foreign certificates

SFS does not convert foreign certificates to Norwegian certificates.

23. april 2013 the Norwegian Labour Inspection Authority published their new guidelines for ‘
Foreign proficiency certificates for trucks, cranes and earth moving machines’.

In general:
 • The certificate must be translated into Norwegian or English.
 • The owner must fill out an application for a permit for use of a foreign proficiency certificate and send this together with translated documentation to the Norwegian Labour Inspection Authority
 • The Norwegian Labour Inspection Authority processes the application.
 • If the application is approved, the owner will receive a letter describing which categories of work equipment are approved.
 • The owner must always keep this letter together with their original proficiency certificate.
 • The owner will not be issued a norwegian certificate
 • A norwegian certificate will only be issued when Norwegian certified training is completed.

More information

Konvertering av utenlandske kompetansebevis

SFS kan ikke lenger konvertere utenlandske kompetansebevis til norske kompetansebevis.

23. april 2013 publiserte Arbeidstilsynet sine nye retningslinjer for "Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og masseforflyttingsmaskiner".

Kortversjonen er at:
 • Innholdet på det utenlanske kompetansebeviset må oversettes til norsk eller engelsk
 • Innehaveren må fylle ut en søknad til arbeidstilsynet, og legge ved all dokumentasjon og oversettelsen
 • Arbeidstilsynet behandler søknaden
 • Hvis søknaden godkjennes får innehaveren et brev som forteller hvilke maskinklasser som er godkjent
 • Innehaveren må ha med seg dette brevet sammen med sitt opprinnelige kompetansebevis
 • Innehaveren får ikke utstedt norsk kompetansebevis
 • Norsk kompetansebevis utstedes kun når man har gjennomført norsk sertifisert sikkerhetsopplæring


Les mer hos Arbeidstilsynet

47 forskrifter blir 6


Arbeidstilsynet innførte nye arbeidsmiljøforskrifter 1. januar 2013. Det er små endringer i forskriftsteksten, men antall forskrifter er redusert fra 47 til 6.
Les mer om disse endringene i her.
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no