2012

Avvikling av læremiddelsentralen

Sentralregisteret har forhandlet læremateriell siden 1989 og har hatt dette som en viktig del av porteføljen.
Som et ledd i vår fokusering på produksjon av kompetansebevis har vi nå avviklet denne tjenesten.
Vi anbefaler vår kunder å benytte
www.materiellportalen.no.

Frank Borgen

Vår styreformann gjennom 19 år, Frank Borgen, gikk bort den 11. oktober. Han fikk påvist kreft for omtrent et år siden. Frank var en av hovedarkitektene etter Sentralregisterets omorganisering i 1993.

Ny styreleder

På grunn av sykdom fratrer Frank Borgen sitt styrelederverv hos oss.
Vår nye styreleder blir Per Børke som har sittet i styret siden 1993. Han jobber daglig som logistikkdirektør i Moelven Wood AS.

Ny daglig leder

Fra 1. september i år har vi fått ny daglig leder. Roar Sømoen tar over etter Dag Johansen som virket i stillingen fra 1994 til 2012

Dag Johansen

Sentralregisterets daglige leder siden 1994, Dag Johansen, gikk bort 6. april etter en tids sykeleie.
Unni Ida Håkonsmoen er konstituert daglig leder.

Nye HMS-forskrifter på Lovdata

De nye HMS-forskriftene som trer i kraft 1.1. 2013 er nå publisert på Lovdata.
De seks nye forskriftene erstatter 47 av dagens gjeldende forskrifter.

Arbeidstilsynet vil sammen med organisasjonene, gjennomføre et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg i 2012. Formålet er å revitalisere reglene om HMS ute i bedriftene.
Strukturen i de nye forskriftene bygger på følgende systematikk:
  • Først stilles det krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet
  • Deretter vektlegges krav til utforming og innretning av arbeidsplassen
  • Til slutt ivaretas kravet til en sikker utførelse av arbeidet.
De nye forskriftene innebærer ikke vesentlig materielle endringer.
Les mer
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no