2011

Endringer i norm for sikkerhetsopplæring

Møte i Arbeidstilsynets fagforum 22.02.2011.

Det ble i dette møte enighet om å foreta endringer i Norm for sertifisert sikkerhetsopplæring, praktisk kjøreopplæring, Modul 4.

I pkt 1 er det tatt inn at opplæringen skal være risikokvurdert og i pkt 4 er det tatt inn at fadder må være tilstede i tilstrekkelig grad, slik at vedkommende har mulighet til følge med på den kjøreopplæringen som pågår.
Les mer

Opplæring av førere på minikraner

Krav til opplæring av førere på minikraner.
Les mer
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no