2010

Avvik i alle sertifiseringsorgan

De som skal godkjenne andre, har mangler selv. Det viser revisjonen Arbeidstilsynet har gjennomført i landets syv sertifiseringsorgan i år. Samtlige har fått avvik.
Les mer

Endring i forskrift om bruk av arbeidsutstyr

Endring i forskrift om bruk av arbeidsutstyr

Med virkning fra 15. oktober 2010 ble det fastsatt endringer I forskrift om bruk av arbeidsutstyr av 26. juni 1998 (bruksforskriften).
Les mer

Nyheter fra SGS

Her vil du finne de siste nyhetene fra SGS.
Les mer

SGS står for Samarbeids Gruppen for Sertifiseringsorganer. Deltakelse i gruppen er eksklusiv for sertifiseringsorganer som er utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet i hht. forskriftens §§ 51 og 59 - og Samordningsrådets tilleggskriterier for de samme paragrafer.
Se forskrift om bruk av arbeidsutstyr med de nyeste endringer:
ihttp://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=78012

Gjeldende opplæringsplaner
Her finner du alle gjeldende opplæringsplaner for sertifisert opplæringsvirksomhet i hht. §§ 47 og 49 i forskriften om bruk av arbeidsutstyr.
Les mer

NOORSI lanserer Materiellportalen.no

NOORSI har lansert Materiellportalen.no
Tanken bak portalen er veldig enkel.
Medlemmene i NOORSI skal alltid ha de beste tilbudene på læremateriell og kontrollørmateriell!

NOORSI er den desidert største bransjeorganisasjonen innen opplæring og kan dermed også fremforhandle de beste avtalene.

Materiellportalen har nå tilknyttet seg alle de viktigste leverandører av materiell, og har fremforhandlet de alle beste avtalene med disse. Materiell som bestilles gjennom portalen er fremme hos leverandør på sekundet, og leveres med samme tidsfrist som direkte bestilling.

Les mer

NOORSI lanserer dokumentert.no

NOORSI inviterer aktører fra alle bransjer til en større satsing på dokumentert sikkerhetsopplæring.
Les mer
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no