2009

Fagforum for sertifiseringsordningen for farlig arbeidsutstyr

Arbeidstilsynets fagforum for sertifisering av farlig arbeidstyr er et rådgivende kontaktorgan for Arbeidstilsynet mot brukerne av sertifiseringsordningen. Virksomheter som driver sertifisert sikkerhetsopplæring eller sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr skal være sertifisert (godkjent) av en privat bedrift som Arbeidstilsynet har utpekt som sertifiseringsorgan.

Les mer Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr

Les mer Innspillsrunder om sertifiseringsordningen

Les mer Om sertifiseringsordningen

NY MASKINFORSKRIFT

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i dag, i samråd med Justisdepartementet og Miljøverndepartementet, fastsatt ny maskinforskrift. Forskriften vil tre i kraft 29. desember 2009 og vil fra dette tidspunktet erstatte gjeldende maskinforskrift av 19. august 1994 nr. 820.
Les mer

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr i ny utgave.

Forskriften om bruk av arbeidsutstyr best. nr 555 har kommet i
"ny"utgave, hvor kommentardelen er fjernet.

Les mer

Forskrift om arbeid av barn og undom

Det råder en viss uklarhet om aldersgrenser for arbeid av barn og ungdom når det gjelder sertifisert sikkerhetsopplæring.
§§ 9 og 10 i “Forskrift om arbeid av barn og ungdom" beskriver hva som er gjeldende regelverk.
Les mere

Personløft

Hva er personløft?
Personløft er løft av personer ved bruk av arbeidsutstyr. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (bruksforskriften) krever at utstyr som benyttes til personløft skal være beregnet for formålet.
Les mer
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no