2008

Opplæring av førere på teleskoptrucker.

Sertifisert sikkerhetsopplæring på teleskoptruck!
Opplæring av førere på teleskoptruck er nå underlagt sertifisert sikkerhetsopplæring

C1 er Teleskoptruck med løftekapasitet tom. 10 tonn.
C2 er Rundtomsvingende Teleskoptruck med løftekapasitet tom. 10 tonn

NB! Den som innehar kompetansebevis på mobilkran G1 gis automatisk klasse C1/C2 NB!

Opplæringsplanene/ Tillegg som legges inn i teorimodulene:

Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner
Modul 2.2 Truck
Modul 2.8 Lastebilkran

Opplæringsplanene/ Tillegg som legges inn i praksismodulene:

Modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner
Modul 4.2 Truck
Modul 4.8 Lastebilkran

Disse modulene finner du
her
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no