Dag Johansen

Sentralregisterets daglige leder siden 1994, Dag Johansen, gikk bort 6. april etter en tids sykeleie.
Unni Ida Håkonsmoen er konstituert daglig leder.
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no