NY MASKINFORSKRIFT

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i dag, i samråd med Justisdepartementet og Miljøverndepartementet, fastsatt ny maskinforskrift. Forskriften vil tre i kraft 29. desember 2009 og vil fra dette tidspunktet erstatte gjeldende maskinforskrift av 19. august 1994 nr. 820.
Les mer
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no