Nytt kortere navn

Stiftelsen Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring
forenkles til Stiftelsen Sentralregisteret.

Som en følge av at vi utvider vårt forretningsområde til også å gjelde Maskinregisteret, korter vi ned navnet vårt til Stiftelsen Sentralregisteret.
Siden Arbeidstilsynet initierte oppstarten i 1989 har vi vært kjent i markedet som ”Sentralregisteret”. Denne navneendringen blir den fjerde i rekken.
Vi startet opp som ”Sentralregisteret for truckfører- og instruktørbevis”, dette ble til ”Stiftelsen Sentralregisteret for Yrkesbevis” og i 2001 skiftet det til ”Stiftelsen Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring”.

Beholder logo og SFS
Vi har valgt å beholde både logo og forkortelsen ”SFS” som også blir benyttet på internett og e-post.

Satser på kompetansebevis
Selv om vi nå vil utvikle et register over maskiner i Norge, satser vi som aldri før på kompetansebevis. Under reginn.no vil opplæringsvirksomheter kunne registrere, administrere og bestille kompetansebevis fra Sentralregisteret. Mer informasjon om reginn.no kommer snart.
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no