47 forskrifter blir 6


Arbeidstilsynet innførte nye arbeidsmiljøforskrifter 1. januar 2013. Det er små endringer i forskriftsteksten, men antall forskrifter er redusert fra 47 til 6.
Les mer om disse endringene i her.
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no