Endringer i norm for sikkerhetsopplæring

Møte i Arbeidstilsynets fagforum 22.02.2011.

Det ble i dette møte enighet om å foreta endringer i Norm for sertifisert sikkerhetsopplæring, praktisk kjøreopplæring, Modul 4.

I pkt 1 er det tatt inn at opplæringen skal være risikokvurdert og i pkt 4 er det tatt inn at fadder må være tilstede i tilstrekkelig grad, slik at vedkommende har mulighet til følge med på den kjøreopplæringen som pågår.
Les mer
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no