Avvikling av læremiddelsentralen

Sentralregisteret har forhandlet læremateriell siden 1989 og har hatt dette som en viktig del av porteføljen.
Som et ledd i vår fokusering på produksjon av kompetansebevis har vi nå avviklet denne tjenesten.
Vi anbefaler vår kunder å benytte
www.materiellportalen.no.
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no