Nye HMS-forskrifter på Lovdata

De nye HMS-forskriftene som trer i kraft 1.1. 2013 er nå publisert på Lovdata.
De seks nye forskriftene erstatter 47 av dagens gjeldende forskrifter.

Arbeidstilsynet vil sammen med organisasjonene, gjennomføre et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg i 2012. Formålet er å revitalisere reglene om HMS ute i bedriftene.
Strukturen i de nye forskriftene bygger på følgende systematikk:
  • Først stilles det krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet
  • Deretter vektlegges krav til utforming og innretning av arbeidsplassen
  • Til slutt ivaretas kravet til en sikker utførelse av arbeidet.
De nye forskriftene innebærer ikke vesentlig materielle endringer.
Les mer
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no