Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) er Norges ledende utsteder av kompetansebevis for brukere av arbeidsutstyr. Kompetansebevisene blir utstedt i henhold til arbeidsmiljøloven.

I juni, juli og august stenger vi kl. 15:00
Mistetbevis


Retningslinjer for konvertering av utenlandske kompetansebevis

Guidelines for converting foreign certificates


Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no