Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) er Norges ledende utsteder av kompetansebevis for brukere av arbeidsutstyr. Kompetansebevisene blir utstedt i henhold til arbeidsmiljøloven.

Mistet3Vi holder påskestengt
f.o.m. mandag 6. april
t.o.m. mandag 13. april

Vi ønsker alle vårt kunder en riktig god påske!


Retningslinjer for konvertering av utenlandske kompetansebevis

Guidelines for converting foreign certificates


Åpningstider:
Mandag t.o.m. torsdag: 09:00 - 15:00
Fredag: 09:00 - 14:00


easter-chick


Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no