Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) er Norges ledende utsteder av kompetansebevis for brukere av arbeidsutstyr. Kompetansebevisene blir utstedt i henhold til arbeidsmiljøloven.
Mistetbevis

Retningslinjer for konvertering av utenlandske kompetansebevis

Guidelines for converting foreign certificates

Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no