Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) er Norges ledende utsteder av kompetansebevis for brukere av arbeidsutstyr. Kompetansebevisene blir utstedt i henhold til arbeidsmiljøloven.

Mistet3
Retningslinjer for konvertering av utenlandske kompetansebevis

Guidelines for converting foreign certificates


Åpningstider:
Mandag t.o.m. torsdag: 09:00 - 15:00
Fredag: 09:00 - 14:00
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no