Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) er Norges ledende utsteder av kompetansebevis for brukere av arbeidsutstyr. Kompetansebevisene blir utstedt i henhold til arbeidsmiljøloven.

MistetbevisVi har fått nytt moderne produksjonsutstyr på plass.
Med det nye utstyret er kvaliteten på bilde og skrift på kortet betydelig forbedret.

Retningslinjer for konvertering av utenlandske kompetansebevis

Guidelines for converting foreign certificates


Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no